Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zawady  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zawady

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zawady.

Mapa Geoportal Zawady
Mapa z granicą gminy Zawady

Dane urzędu

Urząd Gminy Zawadypl. Wolności 12Zawady, 16-075

Tel: 85 7140028

Fax: 85 7140028w31

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGZawady/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@zawady.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Zawady: 2002152

Witryna: www.gminazawady.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Wądołowskisekretariat@gminazawady.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zawad

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zawady to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zawady na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zawad, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zawad, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zawad

Gmina Zawady w liczbach

Powierzchnia gminy Zawady*

112 km2

1225 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zawady*

2 686 mieszkańców

2402 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zawady*

24 mieszkańców na km2

2300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zawady

Geoportal Zawady prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zawady, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zawady.

Dostęp do danych Geoportalu Zawady

Jak powstał Geoportal gminy Zawady?

Geoportal Zawady powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zawady, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zawady.

Geoportal Zawady umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zawady oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zawady, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zawady

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zawady?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Zawady ( EGIB gminy Zawady);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Zawady);
 • Rejestr MPZP gminy Zawady (MPZP gminy Zawady);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Zawady;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Zawady;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zawad.
Informacje na Geoportalu Zawady

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zawady?

Korzyści z Geoportalu Zawady

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zawady?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zawady.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zawady łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zawadach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zawad zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zawady, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zawady oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zawady. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zawad możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zawad. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zawady. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zawady.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zawadach.

  Geoportal gminy Zawady posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zawady. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zawadach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zawady przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zawadach.

  W Geoportalu Zawady przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zawady. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zawadach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zawady zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zawady, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zawady oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zawady.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zawady. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zawady są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zawady podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zawady.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zawadach. W Geoportalu gminy Zawady udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zawadach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zawady.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zawady. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zawady.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zawady, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zawady. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zawady.

 • Zabytki w gminie Zawady

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zawady. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zawady oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zawady.

 • Informacje o wyborach w gminie Zawady

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zawady. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zawady i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zawady dla mieszkańców

Geoportal Zawady jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zawady. Na mapie Zawad sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zawady mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zawady. Korzystając z map Geoportalu gminy Zawady w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zawady są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zawady dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zawady dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu